Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2018) 094
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 21/03/2018
Date of receipt of the Government document by the Senate10/04/2018
Date of the EU Affairs Committee meeting29/05/2018
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis166.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Wójtowicz Andrzej
Andrzej.Wojtowicz@senat.gov.pl