Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2017) 653 final
EU Council document number-
Interinstitutional number2017/0291 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 23/11/2017
Date of receipt of the Government document by the Senate07/12/2017
Date of the EU Affairs Committee meeting19/12/2017
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis142.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Szymanowska Irena
Irena.Szymanowska@senat.gov.pl