Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2018) 390
EU Council document number-
Interinstitutional number2018/0210 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 15/06/2018
Date of receipt of the Government document by the Senate06/07/2018
Date of the EU Affairs Committee meeting24/07/2018
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis179.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Ms Chabowska-Wybieralska Monika
Monika.Chabowska@senat.gov.pl