Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2018) 213
EU Council document number-
Interinstitutional number2018/0105 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 17/05/2018
Date of receipt of the Government document by the Senate01/06/2018
Date of the EU Affairs Committee meeting26/06/2018
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis173.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Słok-Wódkowska Magdalena
Magdalena.Slok-Wodkowska@senat.gov.pl