Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2018) 375
EU Council document number-
Interinstitutional number2018/0196 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 05/06/2018
Date of receipt of the Government document by the Senate13/07/2018
Date of the EU Affairs Committee meeting24/07/2018
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis179.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Wójtowicz Andrzej
Andrzej.Wojtowicz@senat.gov.pl