Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do okresu przyjmowania aktów delegowanych
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2017) 136
EU Council document number-
Interinstitutional number2017/0060 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 22/03/2017
Date of receipt of the Government document by the Senate06/04/2017
Date of the EU Affairs Committee meeting25/04/2017
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis100.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Ms Chabowska-Wybieralska Monika
Monika.Chabowska@senat.gov.pl