Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanychdo ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską, oraz w odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2011) 632
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 21/10/2011
Date of receipt of the Government document by the Senate29/11/2011
Date of the EU Affairs Committee meeting
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis7.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Szymanowska Irena
Irena.Szymanowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee