Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 522
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 02/08/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate03/09/2013
Date of the EU Affairs Committee meeting02/10/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis78.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Słok-Wódkowska Magdalena
Magdalena.Slok-Wodkowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee