Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz
tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy
ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2014) 102
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat
Date of receipt of the Government document by the Senate
Date of the EU Affairs Committee meeting18/03/2014
Decision of the EU Affairs Committee- no remarks
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis95.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Mr Władysław Krasiński
Wladyslaw.Krasinski@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee