Wniosek dotyczący decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020 – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)”
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2011) 811
EU Council document number-
Interinstitutional number2011/0402 (CNS)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 02/12/2011
Date of receipt of the Government document by the Senate20/01/2012
Date of the EU Affairs Committee meeting08/02/2012
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis15.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Szymanowska Irena
Irena.Szymanowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee