Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, dyrektywę 2011/83/UE i uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 512
EU Council document number-
Interinstitutional number2013/0246 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 17/07/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate09/08/2013
Date of the EU Affairs Committee meeting19/09/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis77.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Wójtowicz Andrzej
Andrzej.Wojtowicz@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee