Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych
dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 95
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 28/02/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate
Date of the EU Affairs Committee meeting24/10/2013
24/04/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis65.pdf
zapis80.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee035_o.doc
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Słok-Wódkowska Magdalena
Magdalena.Slok-Wodkowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee