Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 026
EU Council document number-
Interinstitutional number2013/0013 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 04/02/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate05/03/2013
Date of the EU Affairs Committee meeting13/03/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis59.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Mr Władysław Krasiński
Wladyslaw.Krasinski@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee