Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do programu pomocy na rzecz dostarczania owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2014) 032
EU Council document number-
Interinstitutional number2014/0014 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 30/01/2014
Date of receipt of the Government document by the Senate12/03/2014
Date of the EU Affairs Committee meeting18/03/2014
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis95.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Barbara Wieliczko
Barbara.Wieliczko@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee