Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1300/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2011) 760
EU Council document number-
Interinstitutional number2011/0345 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 22/11/2011
Date of receipt of the Government document by the Senate19/12/2011
Date of the EU Affairs Committee meeting11/01/2012
Decision of the EU Affairs Committee- no remarks
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis8.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Ms Chabowska-Wybieralska Monika
Monika.Chabowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee