Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 91/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie statystyki transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 611
EU Council document number-
Interinstitutional number2013/0297 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 30/08/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate16/09/2013
Date of the EU Affairs Committee meeting02/10/2013
Decision of the EU Affairs Committee- no remarks
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis78.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Mr Władysław Krasiński
Wladyslaw.Krasinski@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee