Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków za prowadzenie działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 472
EU Council document number-
Interinstitutional number2013/0222 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 28/06/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate26/07/2013
Date of the EU Affairs Committee meeting07/08/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis75.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Ms Chabowska-Wybieralska Monika
Monika.Chabowska@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee