Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych i zarządzania nimi
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2013) 620
EU Council document number-
Interinstitutional number2013/0307 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 09/09/2013
Date of receipt of the Government document by the Senate
Date of the EU Affairs Committee meeting24/10/2013
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal with the government's reservation
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis80.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Barbara Wieliczko
Barbara.Wieliczko@senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee