Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2012) 049
EU Council document number-
Interinstitutional number-

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat
Date of receipt of the Government document by the Senate
Date of the EU Affairs Committee meeting13/03/2012
Decision of the EU Affairs Committee- does not support the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
-
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: 1

Stenographic record of the EU Affairs Committee