Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 41,   2 grudnia 2008 r. (wtorek)