Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 27,   10 lipca 2008 r. (czwartek)