Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 4,   13 grudnia 2007 r. (czwartek)