Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 19,   18 kwietnia 2008 r. (piątek)