Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 2,   21 listopada 2007 r. (środa)