Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 6,   19 grudnia 2007 r. (środa)