Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 1,   9 listopada 2007 r. (piątek)