Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 5,   18 grudnia 2007 r. (wtorek)