Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 28,   17 lipca 2008 r. (czwartek)