Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 42,   10 grudnia 2008 r. (środa)