Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 29,   17 lipca 2008 r. (czwartek)