Prace komisji

Komisja Spraw Unii Europejskiej

Posiedzenie nr 34,   23 września 2008 r. (wtorek)