Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2011) 416
EU Council document number-
Interinstitutional number2011/0194 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 18/07/2011
Date of receipt of the Government document by the Senate05/08/2011
Date of the EU Affairs Committee meeting
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis156.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: 1

Stenographic record of the EU Affairs Committee