Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2008) 662
EU Council document number17498/08
Interinstitutional number2008/0255 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the document by the EU Counci General Secretariat 19/12/2008
Date of receipt of the Government document by the Senate16/01/2009
Date of the EU Affairs Committee meeting29/01/2009
Decision of the EU Affairs Committee- does not support the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis49.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee019_o.doc
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Szymanowska Irena
szymanow@nw.senat.gov.pl

Stenographic record of the EU Affairs Committee