Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach EFRROW w odpowiedzi na epidemię COVID-19
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2020) 186
EU Council document number-
Interinstitutional number2020/0075 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 04/05/2020
Date of receipt of the Government document by the Senate
Date of the EU Affairs Committee meeting18/06/2020
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis25.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Dr Barbara Wieliczko
Barbara.Wieliczko@senat.gov.pl