Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub
legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19
Bibliographic note
European Commission document numberCOM(2021) 140 final
EU Council document number-
Interinstitutional number2021/0071 (COD)

Scrutiny of the document by the European Union Affairs Committee
Date of transmission of the EU document 17/03/2021
Date of receipt of the Government document by the Senate06/04/2021
Date of the EU Affairs Committee meeting15/04/2021
Decision of the EU Affairs Committee- supports the EU proposal
Summary of the EU Affairs Committee
conclusions (in Polish)
zapis67.pdf
Opinion of the EU Affairs Comittee-
Scrutiny complete-

Specific contacts: Mr Mateusz Ślęczka
Mateusz.Sleczka@senat.gov.pl